چهارم ابتدایی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 7 نتیجه

چهارم ابتدایی

پرورش سواد ادراکی با محتواهای درسینه

 در کلاس چهارم ابتدایی ، افزون بر آموزش چهار مهارت گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن به آموزش و تقويت تفكر، نقد و تحليل و پرورش سواد ادراکی نيز توجه شده است. درسینه امکان نیل به این مهم را برای دانش آموزان پایه چهارم فراهم کرده است .

عناوین کتاب های درسی چهارم دبستان

کتاب فارسی کلاس چهارم از يك سو بر قلمرو دريافتی يا ادراکی زبان تمرکز دارد؛ لذا درست ديدن، درك خوانداری و درك شنيداري را آموزش مي دهد.

و از سوي ديگر با قلمرو توليدي زبان پيوند مي يابد و در فرايند ياددهی ـ يادگيری به ريزمهارت های خوانداری مانند رعايت آهنگ، لحن کلام، تكيه، مكث و درنگ در خوانش متن و سخن گفتن انتقادی مي پردازد .

در کتاب نگارش کلاس چهارم ، آموخته ها (مجموعه ي دیده ها، شنیده ها، خوانده ها و اندیشیده ها) در قالب نوشته نمایان می شوند.

درحالی که امروزه بر یادگیری مفهومی به ظاهر تأکید زیادی می شود، با این حال پژوهش ها بر رعایت تعادل و توازن بین آموزش مفهومی  و آموزش رویه ها و قواعد تکیه دارند. در کتاب ریاضی کلاس چهارم نیز سعی شده است این تناسب و هماهنگی رعایت شود.

درس علوم کلاس چهارم تنها در مدرسه و کلاس درس آموخته نمی شود بلکه همه ی عرصه  های زندگی، محل یادگیری علوم است. پس والدین هم می توانند معلّم علوم فرزند خود باشند و همه جا را به کلاس علوم تبدیل کنند.

در کتاب قرآن کلاس چهارم به منظور ایجاد انس دانش آموزان با قرآن کریم، از داستان های زیبا و پرمعنای آن و هم چنین از عبارات کوتاه، زیبا و حکمت آمیز قرآن استفاده شده است.

کسب مهارت های زندگی اجتماعی یکی از اهداف  مهم کتاب مطالعات اجتماعی کلاس چهارم است .

آموزش مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دست می یابد که در نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطلوب به وجود آید .

به منظور  تحقق اهداف دروس در کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ، آیات و احادیث بسیاری به کار گرفته شده است تا دانش آموزان به تدریج دریابند که دین را باید از منابع معتبر آن (کلام خدا و معصومان) دریافت کنند که از هر خطا و اشتباه به دورند.