اول ابتدایی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

اول ابتدایی

آموزش از پایه قوی با درسینه

برنامه ی آموزش دوره ابتدایی و به ویژه کلاس اول ابتدایی با توجه به یافته ها و اندوخته های کارشناسان و صاحب نظران تعلیم و تربیت شیوه ی جدیدی به خود گرفته است . درسینه تلاش دارد با بهره گیری از دیدگاه های مختلف ، بهترین و مناسب ترین محتواهای دوره اول دبستان را برای نوگلان عرصه آموزش فراهم آورد.

عناوین کتاب های درسی اول ابتدایی

در  کتاب فارسی اول   به  مهارت  های  نوشتاری  زبان  (دست ورزی ، رونوىسی ، کلمه نوىسی، جمله نوىسی، بندنوىسی)  و  مهارت  هاىی  نظىر  دقّت ، شناخت ، تشخىص  و  کاربرد  توجه  شده  است  و  به  همىن  دلىل، برنامه ی  زبان آموزی  شامل  دو کتاب فارسی (مهارت خواندن)  و  نگارش  (مهارت نوشتن)  است.  

در کتاب ریاضی اول تلاش شده است با روش های آموزشی جدید، دانش آموزان به فکر کردن ترغیب شوند و درّ یادگیری نقش فعال ایفا کنند. در عین حال مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آنها را در حل مسئله تقویت می کند.

کتاب علوم  اول ، منبعی  است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود. نباید آن را به منبعی برای تصویرخوانی تبدیل کرد.

در کلاس اول نوآموزان خواندن و نوشتن خط فارسى را توسط آموزگاران با تجربه و دلسوز مى آموزند و به دلیل همبستگى کاملى که بین حروف و حرکات زبان قرآن و زبان فارسى وجود دارد، بدون هیچ آموزش جدیدى در کتاب قران اول ، مى توانند بسیارى از عبارات و آیات قرآن را بخوانند.